Coöperatie Luttenberg Energie een feit

Met het indienen van de subsidie-aanvraag voor 2 daken per 1 april heeft de Coöperatie Luttenberg Energie een belangrijke stap gezet naar het opwekken van duurzame stroom voor de deelnemers. Een week eerder is met de vastlegging van de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel de Coöperatie Luttenberg Energie U.A. officieel opgericht.

We starten nu met twee daken waarop 550 panelen worden geplaatst. Daarmee wekken we 200.000 kWh op jaarbasis op, waarmee we het gemiddeld stroomgebruik van 60 gezinnen aan het stroomnet leveren. We verwachten dat de subsidie in de zomer wordt toegekend. Dat betekent dat de zonnepaneleninstallaties daarna geplaatst en in gebruik genomen kunnen worden.

Maar daarmee is het einde nog niet in zicht. We zijn de coöperatie nu gestart met deze twee daken, maar hebben nog een aantal dakeigenaren bereid gevonden hun dak beschikbaar te stellen. De komende maanden werken we dat verder uit. Er is al veel animo onder de inwoners van Luttenberg om deel te nemen in de coöperatie dus we verwachten dat het ledental gestaag verder gaat groeien.

Als bestuur van de Stichting Duurzaam Luttenberg zijn we zeer tevreden over de inspanning die door het voorlopige bestuur van de Coöperatie is verricht. Er is veel werk verzet om de subsidie-aanvraag mogelijk te maken per 1 april. De Coöperatie gaat nu zelfstandig verder met de verdere uitwerking. Stichting Duurzaam Luttenberg richt zich op nieuwe duurzame initiatieven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *