Cookie verklaring

Dit is de cookieverklaring van Stichting Duurzaam Luttenberg. Stichting Duurzaam Luttenberg bevindt zich op de Ter Borgweg 10, 8105 RM te Luttenberg. 

In deze verklaring legt Stichting Duurzaam Luttenberg uit wat ons cookiebeleid is. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vind u in onze privacy verklaring.

Welke cookies gebruikt Stichting Duurzaam Luttenberg?

Stichting Duurzaam Luttenberg gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies waarmee we inzicht krijgen in:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Stichting Duurzaam Luttenberg gebruikt deze cookies uitsluitend voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone). 

Statistische cookies

Google Analytics

Stichting Duurzaam Luttenberg maakt gebruik van Google Analytics. Daardoor is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel te zien hoe onze website wordt gebruikt en waar we de website kunnen verbeteren. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Duurzaam Luttenberg heeft hier geen invloed op.

Hoe beschermt Stichting Duurzaam Luttenberg uw privacy

Stichting Duurzaam Luttenberg heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om uw privacy te waarborgen:

  1. Stichting Duurzaam Luttenberg heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Stichting Duurzaam Luttenberg maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Stichting Duurzaam Luttenberg heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Stichting Duurzaam Luttenberg maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere
    Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Stichting Duurzaam Luttenberg geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet u doen als u geen cookies wilt

Indien u helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun u hiervoor een add-on installeren in uw browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Stichting Duurzaam Luttenberg wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Stichting Duurzaam Luttenberg deze gebruiken kunnen veranderen. Stichting Duurzaam Luttenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Bezoekers van onze website wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 22-09-2020