Samen van de zon profiteren in Luttenberg

De Coöperatie Luttenberg Energie U.A. is opgericht om in collectief verband zonne-energie op te wekken. Dit houdt in dat de Coöperatie een zonne-installatie aanlegt en beheert en dat u, als lid, voor een gedeelte participeert in de installatie en de opbrengsten ervan. 

Hierdoor hoeft u zelf niet aan de slag met een eigen installatie en profiteert u van een financiele stimuleringsregeling die de overheid speciaal voor energie coöperaties heeft opgezet.
De Coöperatie streeft er naar om zonne-installaties bij voorkeur op daken te leggen; in onze omgeving zijn er nog veel daken die hiervoor
uitstekende mogelijkheden bieden. 

Is uw dak niet geschikt of te klein voor het plaatsen van zonnepanelen, dan is dit project een goede oplossing.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als: 

  • Ongustige ligging van uw dak; 
  • Ligging van het dak in de schaduw van bomen of andere gebouwen; 
  • Zonnepanelen op uw eigen dak vind u niet mooi; 
  • Plaatsen van onvoldoende zonnepanelen op uw eigen dak; 
  • Zonnepanelen zijn niet toegestaan in een gehuurd appartement/woning; 
  • Geen geschikt dak op het pand van uw bedrijf of organisatie.  
We hebben een aantal dakeigenaren in princpe bereid gevonden om een deel van hun daken ter beschikking te stellen voor onze coöperatie. Met drie geselecteerde dakeigenaren voeren we verder besprekingen om de subsidie per 1 maart 2022 aan te vragen.

De subsidie-aanvraag van 2021 voor het dak van de familie Alferink moet om technische redenen worden herzien en zal ook opnieuw worden aangevraagd.

We verwachten het eerste dak in de loop van de zomer 2022 operationeel te hebben.
zonde-energie Luttenberg

Mocht de belangstelling groter zijn dan deze daken ruimte bieden, dan proberen we extra daken te vinden voor nog meer zonne-energie.

U kunt naar eigen behoefte deelnemen in de Coöperatie. Ook als u zelf al zonnepanelen heeft, maar nog niet uw totale behoefte hebt afgedekt, biedt de Coöperatie u de mogelijkheid om dit restant ook duurzaam op te wekken. U neemt deel door de aanschaf van 1 of meer participaties. Een participatie vertegenwoordigt een aandeel in de Cooperatie. U kunt het aantal participaties afstemmen op uw eigen behoefte.  Meer informatie over de voorwaarden voor deelname kunt u hiernaast lezen. 

Voorwaarden voor deelname

We zijn gestart met de inventarisatie naar de belangstelling in Luttenberg. Heeft u belangstelling, meld u zich dan vrijblijvend aan.
Bij voldoende belangstelling gaan we het project aanbesteden en zullen we u daarna informeren over de exacte voorwaarden voor deelname.
Op dat moment vragen wij u pas om definitief te kiezen of u mee wilt doen.

De aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien een dak vol is, gaan we op zoek naar een volgend dak. We streven er naar om met de subsidietoekenning zo spoedig mogelijk de aanbesteding in gang te zetten. Na subsidietoekenning willen we de installaties zo snel mogelijk operationeel krijgen. 

Is uw interesse gewekt?

Meld u dan nu vrijblijvend aan! Via onderstaande groene button kunt u uw gegevens doorgeven en nemen wij contact met u op. 

Coöperatie Luttenberg Energie

Bestuur:

Frits Lauterbach
Rob Veldhuis
Arno ten Brinke

I: duurzaamluttenberg.nl
E: energie@duurzaamluttenberg.nl

Meld u hier aan om deel te nemen in de Coöperatie Energie Luttenberg.

Doe mee of help mee!
Meer weten?

FAQ