Samenwerking Duurzaam Luttenberg en EnergieFonds Overijssel

Duurzaam Luttenberg en EnergieFonds Overijssel (EFO) werken samen om duurzame energieprojecten te realiseren, waaronder het drijvende zonnepark op de oude Reko-plas. Onlangs heeft EFO haar jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Hierin een uitgebreid artikel over onze samenwerking en hoe EFO lokale energie initiatieven helpt en hun projecten mogelijk maakt. U kunt het jaarverslag bekijken via de […]

Lees meer >

Duurzaam Luttenberg sluit zich aan bij Sallands Energietransitie Initiatief

Zeven lokale coöperaties gaan samenwerken onder de naam Sallands Energietransitie Initiatief (SEI). Een unieke samenvoeging van lokale partijen uit zowel Raalte, als Olst-Wijhe. Ze zijn direct duidelijk: van gemeenten tot grondeigenaren, iedereen moet als eerst denken aan SEI bij duurzame plannen. Dagblad De Stentor publiceerde onlangs dit artikel over het SEI. De samenwerking is vastgelegd […]

Lees meer >

Duurzaam Luttenberg zoekt alternatieve locaties voor een zonnepark

De Stichting Duurzaam Luttenberg werkt samen met ontwikkelaar Sunrock aan de realisatie van een drijvend zonnepark op de oude Rekoplas (Oude Twentseweg/Veenweg). De plannen hiervoor zijn inmiddels uitgewerkt in goede afstemming met de omwonenden en de vergunning van de gemeente is verkregen. Voor het park moet een kostbare elektriciteitskabel worden aangelegd vanaf het verdeelstation in Raalte. De […]

Lees meer >

Coöperatie Luttenberg in het nieuws

De oprichting van de Coöperatie Luttenberg Energie is niet onopgemerkt gebleven in de pers. Zowel de Stentor als de lokale nieuwsbladen maakten melding van dit mooie resultaat. Het artikel van de Stentor kunt u hier teruglezen. Op de hoofdpagina van onze website vindt u een link naar het eerder opgenomen filmpje waarin de Stichting Duurzaam Luttenberg […]

Lees meer >

Coöperatie Luttenberg Energie een feit

Met het indienen van de subsidie-aanvraag voor 2 daken per 1 april heeft de Coöperatie Luttenberg Energie een belangrijke stap gezet naar het opwekken van duurzame stroom voor de deelnemers. Een week eerder is met de vastlegging van de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel de Coöperatie Luttenberg Energie U.A. officieel opgericht. […]

Lees meer >

Oprichting Energie Coöperatie nadert voltooiing

De Energie coöperatie Luttenberg is bijna een feit! Op 22 december hebben we tijdens een online bijeenkomst de oprichting van de coöperatie en de daarvoor noodzakelijke subsidieaanvraag toegelicht. Sindsdien hebben we met een aantal mensen gewerkt aan de organisatievorm, het financiële plan, de technische uitvoerbaarheid en de formele overeenkomsten met als doel om de coöperatie […]

Lees meer >
Elckerlyc Luttenberg

Voortgang energie coöperatie – zon op dak

18 november 2020 Tijdens de bijeenkomst op 22 september hebben we onze plannen voor een Luttenbergse energie coöperatie gepresenteerd. We zijn inmiddels zo ver dat we de volgende stappen kunnen zetten. Er hebben zich voldoende belangstellenden gemeld om te starten met de verdere uitwerking van de plannen voor de zonnepanelen-installaties op de daken. De subsidieregeling Postcoderoos waar […]

Lees meer >
water

Zonnepanelen op de Rekoplas

23 oktober 2020 Stichting Duurzaam Luttenberg is in gesprek met ontwikkelaar Sunrock voor een  drijvend zonnepark op de oude Rekoplas (Oude Twentseweg/Veenweg). Samen met de Gemeente Raalte vinden we lokale participatie en draagvlak noodzakelijk voor dergelijke plannen.  Zo vinden we het belangrijk dat de omwonenden betrokken worden in de plannen en dat hun belangen meegenomen worden in het […]

Lees meer >
Formele oprichting

Stichting Duurzaam Luttenberg formeel opgericht

10 oktober 2020 We hebben bericht van de notaris ontvangen dat de oprichting van Stichting Duurzaam Luttenberg formeel is afgerond en we op 9 oktober  zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80554415. Hierdoor zijn we in staat om activiteiten uit te voeren waarvoor een formele juridische status noodzakelijk is.

Lees meer >