PROJECTEN

Drijvend zonnepark oude REKO-plas

Stichting Duurzaam Luttenberg heeft een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Sunrock voor een  drijvend zonnepark op de oude Rekoplas (Oude Twentseweg/Veenweg). Sunrock heeft de vergunningaanvraag ingediend en deze is in behandeling bij de gemeente Raalte. 

Wij vinden lokale participatie en draagvlak noodzakelijk voor dergelijke ontwikkelingen. Door de samenwerking met Sunrock aan te gaan willen we ook invulling geven aan het streven om bij grootschalige opwek van duurzame energie dit in te vullen met vijftig procent lokaal eigendom. Dit streven is opgenomen in het Klimaatakkoord en is ook opgenomen in de Regionale Energiestrategie en wordt door de gemeente Raalte gesteund. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat niet alleen de lasten maar ook de lusten van deze projecten in de streek blijven. Dat kan door deel te nemen in het project. 

Ook de Gemeente Raalte vindt lokale participatie en draagvlak noodzakelijk voor dergelijke plannen. Dit houdt onder meer in dat we met ondersteuning van de gemeente ervoor zorgen dat de omwonenden betrokken worden in de plannen en dat hun belangen meegenomen worden in het ontwerp en de uitvoering. We zijn hierover met de omwonenden op een positieve en constructieve manier in gesprek. Deskundigen van het Energiefonds Overijssel ondersteunen ons in het zo goed mogelijk invullen van de participatie in dit project en mogelijk andere projecten in de toekomst.

Duurzaam Luttenberg

Secretariaat:

Ter Borgweg 10
8105 RM Luttenberg
Tel: 06 549 755 09


I: duurzaamluttenberg.nl
E: info@duurzaamluttenberg.nl

 

Meer weten?

FAQ