Duurzaam Luttenberg zoekt alternatieve locaties voor een zonnepark

De Stichting Duurzaam Luttenberg werkt samen met ontwikkelaar Sunrock aan de realisatie van een drijvend zonnepark op de oude Rekoplas (Oude Twentseweg/Veenweg). De plannen hiervoor zijn inmiddels uitgewerkt in goede afstemming met de omwonenden en de vergunning van de gemeente is verkregen. Voor het park moet een kostbare elektriciteitskabel worden aangelegd vanaf het verdeelstation in Raalte. De kosten hiervan zijn dusdanig hoog dat alleen de opbrengst van het zonnepark op de oude Rekoplas onvoldoende is om de kosten te dekken. Daarom is onderzocht of ook op de zandwinlocatie aan de Hogebroeksweg en de aanliggende voormalige stortlocatie een zonnepark gerealiseerd kan worden. Realisatie van zonneparken op deze locaties met Duurzaam Luttenberg blijkt op dit moment niet haalbaar. Duurzaam Luttenberg gaat dan ook op zoek naar alternatieve locaties in de omgeving van de oude Rekoplas. Grondeigenaren die hier aan mee willen werken kunnen zich bij Duurzaam Luttenberg melden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *