Zonnepanelen op de Rekoplas

water

23 oktober 2020

Stichting Duurzaam Luttenberg is in gesprek met ontwikkelaar Sunrock voor een  drijvend zonnepark op de oude Rekoplas (Oude Twentseweg/Veenweg). Samen met de Gemeente Raalte vinden we lokale participatie en draagvlak noodzakelijk voor dergelijke plannen. 

Zo vinden we het belangrijk dat de omwonenden betrokken worden in de plannen en dat hun belangen meegenomen worden in het ontwerp en de uitvoering. We zijn hierover met de omwonenden op een positieve en constructieve manier in gesprek. Verder zijn we met het Gemeentebestuur en de  Provincie Overijssel van mening dat lokale participatie ook betekent dat we als lokale omgeving niet alleen de lasten, maar ook de lusten van dergelijke projecten krijgen. En dat kan door ook daadwerkelijk deelnemer te worden in het project. We bekijken met de deskundigen van het  Energiefonds Overijssel hoe we kunnen participeren en zo meeprofiteren van energieopwekking in onze eigen woonomgeving.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *