Oprichting Energie Coöperatie nadert voltooiing

De Energie coöperatie Luttenberg is bijna een feit!

Op 22 december hebben we tijdens een online bijeenkomst de oprichting van de coöperatie en de daarvoor noodzakelijke subsidieaanvraag toegelicht. Sindsdien hebben we met een aantal mensen gewerkt aan de organisatievorm, het financiële plan, de technische uitvoerbaarheid en de formele overeenkomsten met als doel om de coöperatie op korte termijn daadwerkelijk op te richten en gebruik te kunnen maken van de subsidie die hiervoor beschikbaar komt. De eerste geïnteresseerden leden hebben het voorstel toegelicht gekregen en met twee dakeigenaren is een intentie-overeenkomst opgesteld. Ook is een oprichtingsbestuur samengesteld voor de coöperatie. Op dit moment is er voldoende positieve respons op ons voorstel, wat ons het vertrouwen geeft om de oprichting verder door te zetten en te formaliseren.

Wij vragen subsidie aan op 1 april 2021

Op 1 april gaat de nieuwe subsidieregeling coöperatieve energieopwekking open. Om onze kans op subsidie en een vlotte toewijzing te vergroten, willen we onze aanvraag ook op 1 april indienen. Om aan de voorwaarden te voldoen, zullen we dan onze coöperatie opgezet moeten hebben, onder andere door het oprichten van de coöperatie bij een notaris en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Deze stappen voeren we nu uit.

Als de subsidieaanvraag vlot wordt toegewezen kunnen we de opdracht in uitvoering geven en in de loop van het jaar het eerste dak operationeel maken. Ondertussen werken we verder aan het plan om extra daken toe te voegen en daarmee dus ook extra leden te verwelkomen binnen de coöperatie.


Ook lid worden?

Wij geven op dit moment voor de eerste installaties op de 2 daken voorrang aan de 1e groep geïnteresseerden. Ons voornemen is het aantal daken uit te breiden, zodat er een groter aantal leden kan gaan deelnemen.

Binnen de nieuwe subsidieregeling mogen we onze leden een aanbod doen dat los staat van het eigen energieverbruik. Wel zijn er spelregels die we in acht moeten nemen. Bij het samenstellen van het aanbod hanteren we daarom de volgende uitgangspunten:

  • Per lid is gemiddeld 5 kWp[1] aan energieproductie beschikbaar. Dit komt ongeveer overeen met 15 zonnepanelen en een jaaropbrengst van 4500 kWh[1]. Mocht u met een lager aandeel in willen stappen is dat geen probleem. Wilt u een hoger aandeel, dan kan dat alleen als daar ruimte voor is. [1] meer informatie over de begrippen kWp en kWh vind u op https://nl.wikipedia.org/wiki/Wattpiek
  • We willen starten zonder gebruik van vreemd (geleend) vermogen. Dat betekent dat ieder lid zijn eigen aandeel financiert en daarmee ook profiteert van de opbrengst.
  • Voor deze eerste twee installaties is een kosten/baten berekening gemaakt met een beoogd jaarrendement van ~6% op de inleg (looptijd 15 jaar)

Meer informatie over het aanbod zal binnenkort via deze website beschikbaar komen. Wilt u alvast meer informatie inzien dan kunt u een bericht sturen naar info@duurzaamluttenberg.nl.


De coöperatie is van de leden en voor de leden

Ieder lid draagt door deelname aan de coöperatie bij aan de groei van duurzame energie in Luttenberg en het realiseren van de klimaatdoelen binnen onze regio. Als coöperatie zitten we zelf aan het stuur en bepalen we wat we wel en wat we niet willen en profiteren we zelf van de opbrengsten i.p.v. dat deze naar commerciële partijen wegvloeien. We kunnen dus ook altijd extra belangstellenden gebruiken, we zullen iedereen in volgorde van aanmelding benaderen met het voorstel om deel te nemen. Is er meer belangstelling dan ruimte op onze daken, dan hanteren we in afwachting van nieuwe daken een wachtlijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *